Uncategorized ข่าวการศึกษาและไอที ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ เป็นวิทยากรร่วม ตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน เพื่อป้องกันการติดพนันในเยาวชนและประชาชน ตามคำสั่งตำรวจภูธรภาค 5 ณ หอประชุมโรงเรียนฮอดพิทยาคม อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

รองผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ เป็นวิทยากรร่วม ตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน เพื่อป้องกันการติดพนันในเยาวชนและประชาชน ตามคำสั่งตำรวจภูธรภาค 5 ณ หอประชุมโรงเรียนฮอดพิทยาคม อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

วันที่ 9 ก.ค.2562 เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่/หน.วิทยากร พร้อมด้วย พ.ต.ท.พิทักษ์ ธุวสิทธิพงศ์ รอง ผกก.ป.สภ.โหล่งขอด, ร.ต.อ.หญิงชญา ยุวารี รอง สว.สส.สภ.ดอยสะเก็ด , ร.ต.อ.สมชาย เกษธรรม รอง สว.(ป) สภ.สารภี ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรร่วม ตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน เพื่อป้องกันการติดพนันในเยาวชนและประชาชน โดยมี พ.ต.อ.ก่ำแก้ว สุยาติ ผกก. สภ.ฮอด ฯ พ.ต.ท.เดช จูเมารองผกก.ป.ฯ , พ.ต.ท.ธนพงศ์ ไสยะพันธ์ สวป.ฯ และชุด ชมส. สภ.ฮอด เข้าร่วมกิจกรรม : การรณรงค์เผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนันให้แก่นักเรียนในสถานศึกษา ตามคำสั่งตำรวจภูธรภาค 5 ณ หอประชุมโรงเรียนฮอดพิทยาคม อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ มีผู้บริหารโรงเรียน อาจารย์ และนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 523 คน.

ทรงวุฒิ ทับทอง

Cr. สภ.ฮอดเชียงใหม่