Uncategorized

ชาวบ้านพื้นที่คุระบุรี ย้ายของกลับบ้านหลังรับน้ำลด

ชาวบ้านพื้นที่คุระบุรี ย้ายของกลับบ้านหลังรับน้ำลด
วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าน้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขานมสาว และเทือกเขาพระหมี ไหลลงสู่คลองนางย่อน อ.คุระบุรี จ.พังงา เพื่อระบายลงสู่ทะเลได้เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน พื้นที่การเกษตร ในพื้นที่ลุ่มความสูงประมาณ 20 – 30 เซนติเมตร ในหมู่ที่ 2,4.6,7,9,12 ต.คุระ และหมู่ที่ 1,2 , 8 ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี ล่าสุดประชาชนที่บ้านเรือนถูกน้ำท่วมขังย้ายไปอยู่ที่สูงได้กลับเข้าที่อยู่อาศัยและใช้ชีวิตเป็นปกติ ด้านเจ้าหน้าที่สำรวจความเสียหายเพื่อรายงานให้ทางอำเภอและทางจังหวัดพังงาเพื่อทำการช่วยเหลือตามความเหมาะสมต่อไป


อโนทัย งานดี/พังงา/081-0836530