Uncategorized

นครนายก คณะสงฆ์มอบเงินสิ่งของช่วยเหลือน้ำท่วม สปป.ลาว

นครนายก คณะสงฆ์มอบเงินสิ่งของช่วยเหลือน้ำท่วม สปป.ลาว
คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ร่วมกับหน่วยงานราชการและประชาชนร่วมบริจาคช่วยเหลือประชาชนชาว สปป.ลาวที่ประสบภัยน้ำท่วม
ที่วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ จังหวัดนครนายก พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก พระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก พร้อมคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ร่วมกับหน่วยงานราชการ ประชาชน มอบเงินและสิ่งของเครื่องใช้ ให้กับนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นผู้รับมอบ เพื่อให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก นำไปช่วยเหลือประชาชน สปป.ลาวที่ประสบภัยน้ำท่วม
สืบเนื่องมาจากภัยพิบัติครั้งใหญ่ของลาว หลังจากเกิดเหตุสันเขื่อนเซเปี่ยน-เซน้ำน้อย ที่อยู่ในระหว่างก่อสร้างแตก ทำให้มวลน้ำปริมาณ 5,000 ล้านลูกบาศก์เมตรไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของพี่น้องในแขวงอัตตะปือ ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสปป.ลาว ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันใน 6 หมู่บ้าน ซึ่งภาพพี่น้องชาวลาวต้องอุ้มลูกหนีตายอยู่บนหลังคาบ้าน กลายเป็นภาพสะเทือนใจไปทั่วโลกและยังสร้างความสูญเสียให้กับชีวิตและทรัพย์สินมหาศาล

ภาพ/สมบัติ เนินใหม่

ข่าว/รัชชานนท์ เนินใหม่
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก