ข่าวการศึกษาและไอที

โรงเรียนเทพศิรินทร์ จ.นนทบุรี มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 95 ราย

โรงเรียนเทพศิรินทร์ จ.นนทบุรี มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 95 ราย


เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 9 สิงหาคม 2561
นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย จ.นนทบุรี ได้เป็นประธานมอบทุน
การศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี
เรียนเก่ง แต่ยากจนที่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์
จำนวน 95 ราย รวมเป็นเงินที่จะมอบทุน 900000 บาท ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
จำนวน 235 ทุน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 162 ทุน
โดยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จะให้ทุนละ 2000 บาทต่อคนต่อทุน 236 ทุน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จะให้ทุนละ
2500 บาท 162 ทุน โดยแต่ละทุนจะมีผู้อุปการะคุณ จัดทุนมาช่วยเหลือมีทั้งพ่อค้าประชาชนจัดทุนมาให้แต่ละปี
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกที่นักเรียนจะได้รับทุน คือเด็กนักเรียนที่ประพฤติดี และขาดทุนทรัพย์ โดยจะมีขณะกรรมการคัดเลือก 12 คน นักเรียนที่มาลงทะเบียนขอรับทุน 452 คนคัดเหลือ 398 คน โดยโครงการมอบทุนให้กับนักเรียนประพฤติดี แต่ขาดทุน
ทรัพย์ได้จัดขึ้นทุกปี
นายสมชาย ปิ่นทอง ผอ.โรงเรียนเทพศิรินทร์ กล่าวว่า ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมอบปัจัยสนับสนุนแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่มีความประพฤดี
เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังให้กับนักเรียนซึงถือเป็นเยาวชนที่สำคัญของชาติในวันข้างหน้าต่อไป
สมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุรี