Uncategorized

ราษฎรอมก๋อยกว่า 300 คน ประท้วงเจ้าหน้าที่ป่าไม้จับกุมชาวบ้านขุดดินเพื่อปรับปรุงถนนเข้าหมู่ แต่สุดท้ายนายอำเภออมก๋อยเชิญทุกฝ่ายมาพูดคุยสามารถไกล่เกลี่ยไปในทางที่ดี ชาวบ้านพอใจ สลายตัวแยกย้ายกันกลับบ้าน

ราษฎรอมก๋อยกว่า 300 คน ประท้วงเจ้าหน้าที่ป่าไม้จับกุมชาวบ้านขุดดินเพื่อปรับปรุงถนนเข้าหมู่ แต่สุดท้ายนายอำเภออมก๋อยเชิญทุกฝ่ายมาพูดคุยสามารถไกล่เกลี่ยไปในทางที่ดี ชาวบ้านพอใจ สลายตัวแยกย้ายกันกลับบ้าน

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 9 กันยายน 2562 ไนายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ได้มีราษฎรตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จำนวนประมาณ 300 คน ได้รวมตัวหน้าที่ว่าการอำเภออก๋อย นำโดยนายลอยพอ สุริยบุปผา ส อบจ ชม เขต อ อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เพื่อมาเรียกร้องขอให้ช่วยเหลือกรณีหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.24 (แม่ตื่น) ได้ทำการตรวจยึดพื้นที่ป่าบุกรุกจำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 3 งาน 13 ตารางวา พร้อมรถแบคโฮจำนวน 1 คัน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติอมก๋อย หมู่ที่ 13 ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยราษฎรขอให้เจ้าหน้าที่คืนของกลาง (รถแบคโฮ) และไม่ให้ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้เข้าไปขุดดินพื้นที่ป่าดังกล่าว เพื่อนำดินมาปรับปรุงถนนชำรุดในพื้นที่เมื่อวันที่ 8 กันยายน 62 ที่ผ่านมา
จากนั้นทางนายอำเภอได้เชิญตัวแทนผู้มาเรียกร้องในครั้งและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ อมก๋อย นายกองค์การบริการส่วนตำบลยางเปียง กำนันตำบลยางเปียง หน่วยทหารพรานที่ 36 สถานีตำรวจภูธรอำเภออมก๋อย ผู้ใหญ่บ้านพื้นที่ตำบลยางเปียง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อเท็จจริงร่วมกัน จากการร่วมกันรับฟังข้อเท็จจริง ผู้ร้องเรียน ให้การว่า ราษฎรได้ร่วมกันออกเงินเพื่อเป็นค่าจ้างรถแบคโฮในพื้นที่ให้ช่วยทำการปรับเกลี่ยถนนในพื้นที่ เพื่อให้ราษฎรได้สามารถใช้ถนนในการสัญจรได้อย่างสะดวก ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2562 เป็นต้นมา
จนถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าจับกุมดำเนินคดีในวันที่ 8 กันยายน 2562 นั้น ทางหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ให้การว่า ได้ดำเนินการจับกุมดำเนินคดีดังกล่าว เนื่องจากมีผู้ร้องเรียน(ไม่ประสงค์ออกนาม) เจ้าหน้าที่จึงเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบของกลาง(รถแบคโฮ) และผลของการกระทำความผิด แต่ไม่พบผู้กระทำความผิด จึงได้ทำการตรวจยึดพื้นที่ป่าเนื้อที่ 3 งาน 13 ตารางวา พร้อมรถแบคโฮ จำนวน 1 คัน

ซึ่งเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 สรุปได้ว่า ราษฎรได้ว่าจ้างรถแบคโฮ เพื่อดำเนินการขุดดินไปซ่อมถนนสายบ้านดอย-ยางเปียงใต้ในลักษณะจิตอาสา จึงได้ขุดดินบริเวณข้างทางเพื่อนำไปถมหลุมบนถนนและให้รถเกดเดอร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินการเกลี่ยให้ เพื่อให้ถนนสายดังกล่าวมีสภาพที่สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก หลักจากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลได้มาเห็นว่าเป็นลักษณะของจิตอาสาจึงสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนในการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ป่าไม้ออกตรวจพื้นที่ได้พบเหตุแห่งการกระทำผิดตามที่ผู้ร้องเรียน(ไม่ประสงค์ออกนาม)แจ้ง ได้ตรวจพบรถแบคโฮจอดอยู่บริเวณดังกล่าว ซึ่งเป็นบริเวณรุกล้ำเข้าพื้นที่ป่าจึงทำการแสดงตัวเข้าจับกุม โดยพฤติการณ์การกระทำผิดคือการขุดดินบริเวณป่า ลักษณะคล้ายจะใช้ที่ดินดังกล่าวเพื่อการส่วนตัว ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับการทำถนนแต่อย่างใด ขณะนี้ความผิดกรณีที่ได้ขุดดินบริเวณป่าอยู่ระหว่างการดำเนินคดีของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจ
ภูธรอมก๋อย
อำเภอออมก๋อย จึงได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ทำการชี้แจงทำความเข้าใจในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหน้าที่รับผิดชอบ โดยเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้ชี้แจงว่ามิได้เข้าไปจับกุมกรณีชาวบ้านปรับพื้นที่ปรับปรุงซ่อมแซมถนนตามที่ราษฎรร้องเรียน แต่ได้จับกุมในส่วนที่บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนที่อยู่ติดบริเวณริมถนนที่ปรับปรุงซึ่งได้ทำการรุกล้ำเข้าไปเนื้อที่ 3 งาน 13 ตารางวาซึ่งหวังผลในการครอบครองพื้นที่เพื่อประโยชน์ส่วนตัว และเรื่องดังกล่าวอยู่ในกระบวนการยุติธรรมชั้นพนักงานสอบสวนที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
หลังจากร่วมประชุมใช้เวลาล่วง 2 ชม.ทำให้ผู้นำและผู้ประท้วงในครั้งนี้ได้รับการชี้แจงอย่างสมเหตุสมผลจึงเกิดความพอใจและได้สลายตัวแยกย้ายกลับบ้านต่อไป เนื่องจากทางอำเภอ ป่าไม้ ทางทหาร ทางตำรวจ ที่มีเมตตาต่อชาวบ้าน สาเหตุมาจากชาวบ้านไปพัฒนาแล้วให้รถแมกโครขุดแล้วไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ แล้วป่าไม้ได้รับคำร้องเรียน ก็ทำตามหน้าที่ แต่ทุกอย่างจบลงด้วยดี