ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

“รองไพรัช” ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาไหว้พระจันทร์ ครั้งที่ 3 ณ สนามโรงเรียนบ้านอรุโณทัย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาวเชียงใหม่

“รองไพรัช” ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาไหว้พระจันทร์ ครั้งที่ 3 ณ สนามโรงเรียนบ้านอรุโณทัย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาวเชียงใหม่วันที่9 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาไหว้พระจันทร์คัพ ครั้งที่ 3 ณ สนามโรงเรียนบ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวุฒิไกร ทวีอภิรดีภูมิ ผู้ใหญ่บ้านอรุโณทัยหมู่ที่ 10 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดแข่งขันกีฬาในครั้งนี้โดยทางคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ประชาชน เยาวชนและกลุ่มหนุ่มสาวในพื้นที่ ได้ร่วมกันจัดแข่งขันกีฬาดังกล่าวขึ้น เพื่อให้เยาวชนมีได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านทักษะกีฬา รวมทั้งปลูกฝังให้มีน้ำใจนักกีฬา และมีความสามัคคีในหมู่คณะ รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวันไหว้พระจันทร์ ซึ่งแสดงถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัวให้สามัคคีกัน รักใคร่กลมเกลียวกันในครอบครัว เปรียบเสมือนพระจันทร์ที่เต็มดวง.

ทรงวุฒิ ทับทอง