Reporter&Thai Army

“ กำลังใจให้ราษฎร ” ทหารพราน นักรบดำ 32 ร่วมกาชาดน่าน เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน มอบถุงยังชีพมอบรักให้ประชา

“ กำลังใจให้ราษฎร ” ทหารพราน นักรบดำ 32 ร่วมกาชาดน่าน เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน มอบถุงยังชีพมอบรักให้ประชา

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 , เวลา 13.30 น. พ.อ. รัตนะ พัฒนโสภณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 มอบหมายให้ ร.ท.ปรัชญา สำโรง ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 3207 ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง อ.เฉลิมพระเกียรติ,สาธารณสุขอำเภอ, รพ.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ,ผู้นำท้องถิ่น ออกเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียง พร้อมมอบถุงยังชีพจากนายกเหล่ากาชาดน่าน นำโดย นาย ชัยณรงค์ นันตาสาย นอภ.เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 8 ราย ดังนี้
1.นาย สม ท้าวคาม อายุ 94 ปี บ้านเลขที่ 60 ม.5 ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น่าน
2.นาง ต๋อม แสงเมือง อายุ 62 ปี บ้านเลขที่ 21 ม.1 ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น่าน
๓. นาย สิทธิพงษ์ อินต๊ะแก้ว อายุ 17 ปี บ้านเลขที่ 194 ม.1 ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น่าน
4. นาย มา เทพวงศ์ อายุ 84 ปี บ้านเลขที่ 85 ม.1 ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น่าน
5. นาง จีน อินปัญญา อายุ 73 ปี บ้านเลขที่ 16 ม.6 ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น่าน
6. นาย คฑาวุฒิ วังชัย อายุ 37 ปี บ้านเลขที่ 83 ม.2 ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น่าน
7. นาง ลำดวน หอมดอก อายุ 53 ปี บ้านเลขที่ 83 ม.2 ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น่าน
8. นาย เพียร หอมดอก อายุ 64 ปี บ้านเลขที่ 24 ม.3 ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น่าน