Uncategorized

สะเดา/ สีสันประเพณีสารทเดือนสิบ (บุญหลัง) ส่งตายาย ครึกครื้น

สะเดา/ สีสันประเพณีสารทเดือนสิบ (บุญหลัง) ส่งตายาย ครึกครื้น

วันนี้ 9 ต.ค.61 ณ วัดม่วงก็อง ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา
เทศกาลสารทเดือนสิบ บุญส่ง บรรพบุรุษ เป็นไปด้วยความคึกคัก ท่ามกลางการแห่หมับที่มีการนำขนมลา ขนมเจาะหู ฯลฯ ขนมเดือนสิบ มาตกแต่งเป็นรูปล้อเลียน ตลกๆต่างๆ การรำกลางยาว ของ 2 หมู่บ้าน

ที่อยู่ใกล้วัด คือ บ้านม่วงก็อง ม.7 ต.พังลา อ.สะเดา และ บ้านเขาวังชิง ม.7 ต.ท่าโพธิ์ อ.สะเดา จ.สงขลา
ในวันนี้มีประชาชนมากมาย ออกมาทำบุญส่งบรรพบุรุษ ตามความเชื่อของประชาชนชาวภาคใต้ ที่มีมาแต่โบราณ
วันสารท เป็นวันที่ถือเป็นคติและเชื่อสืบกันมาว่า ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว จะมีโอกาสได้กลับมารับส่วนบุญจากญาติพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้น จึงมีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ญาติในวันนี้และเชื่อว่า
หากทำบุญในวันนี้ไปให้ญาติแล้วญาติจะได้รับส่วนบุญได้เต็มที่และมีโอกาสหมดหนี้กรรม และได้ไปเกิดหรือมีความสุขตามกันไป
……….

 

 

 

..มณีรัตน์ แก้ววิเชียร ข่าว/ภาพ