Uncategorized

ร้อยเอ็ดต้อนรับท่านต้อนรับคณะรัฐบาลญี่ปุ่น

ร้อยเอ็ดต้อนรับท่านต้อนรับคณะรัฐบาลญี่ปุ่น
วันอังคาร ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
สมาคม อสม.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมทีมงานพี่น้องเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดพร้อมใจเตรียมรอต้อนรับคณะรัฐบาลญี่ปุ่นมอบรถดับเพลิงให้เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดในช่วงเวลา ๐๘.๐๐ น.ณ บริเวณข้างวัดพระอารามหลวง
วัดบึงพลาญชัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด(รายงานสดเกาะติด)

_________
ศรีไพร ทูลธรรม:ภาพ/ข่าว
สื่อประชาสัมพันธ์สมาคมอสม.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด