Reporter&Thai Army

ทหารปืนใหญ่ร่วมหน่วยงาน เมืองลับแล มอบบ้านผู้ยากไร้ สร้างสุขนวัตวิถี

ทหารปืนใหญ่ร่วมหน่วยงาน เมืองลับแล มอบบ้านผู้ยากไร้ สร้างสุขนวัตวิถี

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 พ.ท.ปริญญ์ ฤกษ์เย็น ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 มอบหมายให้ ร้อย.รส.ที่ 2 ป.21 พัน.20 อ.ลับแล จว.อุตรดิตถ์ ร่วมกับ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง จัดกิจกรรมมอบโครงการสร้างบ้านช่วยเหลือผู้ยากไร้ ในพื้น ต.ทุ่งยั้ง คือบ้านของนางกอม เรือนคำ อายุ 78 ปี บ้านเลขที่ 96 ม.4 ต.ทุ่งยั้ง งบประมาณ 20,000 บาท ของกรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยม ีนายธาตรี บุญมาก เป็นประธานมอบ ณ บ้านเลขที่ 96 ม.4 ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์