Uncategorized ข่าว สงขลา

สงขลา/สะเดา นายอำเภอสะเดา เป็นประธานพิธีเปิดอาคารเรียน “ศรีวิจิตร”

สงขลา/สะเดา นายอำเภอสะเดา เป็นประธานพิธีเปิดอาคารเรียน “ศรีวิจิตร”

วันนี้ 14 ก.พ.63 ที่ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา นายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดป้าย อาคารเรียน “ศรีวิจิตร” ณ หน้าอาคารเรียนหลังใหม่ โดยมี พระครูบัณฑิต ธรรมลังการ เจ้าคณะอำเภอสะเดา และเจ้าอาวาสวัดยางทอง และพระสงฆ์ 9 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ เจิมป้าย และพิธีทางศาสนาอิสลาม โดยโต๊ะอิหม่าน

อาคารหลังนี้เป็นอาคาร 3 ชั้น 16 ห้องเรียน ใช้งบประมาณก่อสร้าง จำนวนทั้งสิ้นกว่า 18 ล้านบาท เพื่อเป็นอาคารเสริมเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – มัธยมปีที่ 3 โดยเปิดสอนหลักสูตรปกติ และหลักสูตรสองภาษา เพื่อรองรับเด็กนักเรียนที่เพิ่มสูงขึ้นปีละกว่า 100 คน โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม มีครูทั้งสิ้น 58 คน
โดยมี นางกอบขวัญ แดงบำรุง ผอ.โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม คณะศิษย์เก่า คณะกรรมการการศึกษา ผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธีกว่าหนึ่งร้อยคน

พิภพ ประดิษฐ์ / มณีรัตน์ แก้ววิเชียร รายงาน