Uncategorized

สระแก้ว อำเภอตาพระยาคืบหน้า แก้ไขปัญหาฝนแล้ง ทิ้งช่วง

สระแก้ว อำเภอตาพระยาคืบหน้า แก้ไขปัญหาฝนแล้ง ทิ้งช่วง
วันที่8 สิงหาคม 2561 จากเหตุการที่เกิดสภาวะฝนแล้งทิ้งช่วง ทำให้มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต ของพืชการเกษตร และแห้งตายในเขตพื้นที่อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ซึ่งทางอำเภอตาพระยา โดยนายอำเภอตาพระยา ได้ดำเนินการขอความช่วยเหลือไปยังศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก และ นายประสบ พรหมมา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก ได้มาทำการ บินสำรวจพื้นที่ร่วมกับ นายโสภณ อุตสาหะ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง และนายอนันชัย พูพิลึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย เมื่อวันที่7 กรกฎาคม ตามทีได้นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น วันนี้ วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30น.ได้รับประสานจาก ผู้อำนวยการฝนหลวงภาคตะวันออก ว่าได้ประสานขอความช่วยเหลือไปที่ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงที่ส่วนกลาง และศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงส่วนกลางจะย้ายหน่วยมาตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงในจังหวัดสระแก้วเพื่อช่วยเหลือให้ทันท่วงที และตั้งหน่วยปฏิบัติการช่วยเหลือจนสำเร็จ เนื่องจากศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก ได้ย้ายหน่วยไปตั้งปฏิบัติการช่วยเหลือที่ พื้นที่ทุ่งกุฬาร้องให้ จังหวัดสุรินทร์
ซึ่งมีสภาวะฝนแล้งเมื่อตอนต้นเดือนกรกฎาคม เนื่องจากช่วงนั้นในพื้นที่จังหวัดสระแก้วยังมีฝนตกอยู่ ไม่มีปัญหาฝนแล้งเช่นทุกวันนี้


/ภาพ/ข่าว/อนันชัย พูพิลึก จ.สระแก้ว รายงาน