Uncategorized

พิจิตร…..วัดบางคลานยังวุ่นไม่จบ

พิจิตร…..วัดบางคลานยังวุ่นไม่จบ
เมื่อวันที่ 9 ต.ค.2561 เวลา 10.00 น ที่วัดท่าหลวง พระอาราม จังหวัดพิจิตร ได้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ช่วยกันเร่งแก้ปัญหาของ วัดบางคลาน โดยมี พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้เดินทางมาร่วมประชุมเพื่อหาข้อยุติ และแก้ปัญหาของความขัดแย้ง โดยใช้เวลา ประชุม กว่า 2 ชั่วโมง ท่าน ผอ.สำนักงานพุทธแห่งชาติ ได้ตอบข้อซักถามของสื่อมวลชนว่า กรณีของ วัดบางคลานที่มีปัญหาเกิดขึ้น ให้ดำเนินตามกฎหมายให้ ทุกฝ่าย ทั้งทางคณะสงฆ์ และ ฆราวาส ดำเนินการตามกฎหมาย โดยกฎหมายว่าอย่างไร่ ให้ว่าตามนั้น หากไม่ยอมรับ หรือขัดคำสั่ง ก็จะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินตามกฎหมาย


ในส่วนที่ ทางสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงลงพระนามในประกาศมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามใช้วัดเป็นสถานที่ชุมนุม หรือสัมมนา หรือจัดกิจกรรม ซึ่งทาง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระบุว่า ซึ่งการชุมนุม ต้องมองดูว่าเป็นเรื่องของการเมืองหรือไม่ หากไม่เป็น ก็ไม่ขัดกับประกาศ ในส่วน ที่ ทางอดีตเจ้าอาวาสวัดบางคลาน ที่ถูกปลดพ้นออก จากเถระสมาคม ให้พ้นจากตำแหน่งเจ้าอาวาส ซึ่ง ขอตอบ ตามข้อกฎหมาย ซึ่งมีคำสั่ง ให้ออก แต่ไม่ออก ซึ่งขัดคำสั่งคำสั่งของเจ้าหน้าที่และ พนักงาน และ ข้อหาบุกรุก เนื่องจากรักษาการเจ้าอาวาส ที่แต่งตั้งใหม่ เป็นเจ้าของสถานที่ปกครองวัด


นอกจากนี้ ปัญหา ของวัดบางคลาน เป็นเรื่องที่ต้องเร่งแก้ไข โดยทุกฝ่าย เพื่อไม่ให้ปัญหา ความขัดแย้ง รุกรามยาวนาน และต้องให้ทุกฝ่ายลงมาช่วยแก้ปัญหา ซึ่งระยะเวลา ต้องเร่งด่วน ตามเงื่อนไข ของคณะกรรมการที่กำหนด พร้อมทั้งกล่าวเตือนสติ ทั้งสองฝ่ายที่ขัดแย้งกัน ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นมา ถ้าเราทำตาม พระธรรมวินัย ทั้งฝ่ายฆราวาส และ บรรพชิตแล้ว ปัญหาจะไม่เกิดขึ้น และ อย่าเชื่อในสิ่งที่คนบอก ตาม กาลามสูตร ให้เอาเรื่องนี้ มาพิจารณาให้ดี สิ่งที่เกิดขึ้นมาด้วยความเข้าผิด ก็จะจบไป ขอพิจารณา ไต่สวนให้ท่องแท้ก่อน ที่จะพิจารณาลงไป เรามีกฎหมายและธรรมมะวินัย คุ้มครองอยู่
ในส่วน นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ( สนช.) ที่มีกระแสข่าว ว่าเป็นตัวแทน จาก สำนักงานพระพุทธศาสนา และ จากรัฐบาล ในการเข้ามาแก้ไข ปัญหาความขัดแย้ง ซึ่ง ทาง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระบุว่า ทางผมเป็นตัวแทนสำนักงานพระพุทธศาสนา ไม่เคย มอบอำนาจ ให้กับทาง สนช. ส่วนเป็นตัวแทนของรัฐบาลหรือไม่ ต้องไปถาม รัฐบาลเอง

ศูนย์ข่าวพิจิตร