Uncategorized

นราฯ ชาวใต้หอบลูกจูงหลานทำบุญเดือน10หรือวันส่งตายายกลับภพภูมิ

นราฯ ชาวใต้หอบลูกจูงหลานทำบุญเดือน10หรือวันส่งตายายกลับภพภูมิ

สำหรับบรรยากาศการทำบุญวันสารทเดือน 10 หรือ วันชิงเปรต ซึ่งเป็นประเพณีทางภาคใต้ ครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งตรงกับวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 หรือ เรียกว่า วันส่งตายาย ซึ่งตรงกับวันนี้ ที่ทางวัดชลเฉลิมเขต ซึ่งตั้งอยู่ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี พบว่า ตั้งแต่ช่วงสายมีพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมาก ต่างหอบลูกจูงหลาน นำปิ่นโตและหิ้วถุงใส่อาหารคาวหวาน โดยเฉพาะขนมโบราณซึ่งจะหารับประทานได้ในช่วงนี้ อาทิ ขนมพอง ขนมลา ขนมกงหรือไข่ปลา ขนมบ้า ขนมเจาะหูและขนมเทียน รวมทั้งผลไม้ตามฤดูกาล อาทิ ลองกอง ส้ม เป็นต้น มาทำบุญที่วัดเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้ว หรือ การส่งบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วเพื่อกลับภพภูมิด้วยความสุข

ซึ่งการทำบุญวันสารทเดือน 10 หรือ วันส่งตายาย ครั้งที่ 2 ในวันนี้ หลังจากมีการถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์แล้ว ชาวบ้านที่ได้ร่วมกันนำอาหารคาวหวาน ขนมและผลไม้ อีกส่วนหนึ่งนอกเหนือจากการถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์แล้ว ก็ได้จัดแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. ในส่วนที่ตั้งไว้บริเวณลานหรือหอสูงภายในวัด สำหรับให้ญาติผู้ล่วงรับไปแล้ว 2. บริเวณริมกำแพงหรือโต๊ะหน้าวัด สำหรับให้ผีไร้ญาติที่ไม่สามารถเข้าไปในวัดได้ ลูกหลานก็จะได้แย่งชิงอาหารขนมผลไม้และเครื่องใช้ส่วนส่วนตัว จำพวก เสื้อผ้า กางเกงและผ้าขาวม้า ที่ตั้งอาหารคาวหวาน ขนมและผลไม้ทั้ง 2 จุด โดยเฉพาะจุดที่ 1.บริเวณลานหอสูงภายในวัด ที่ทางวัดจะเอาน้ำมันพืชทำการชโลมเสาทั้ง 4 เสา ซึ่งสูงประมาณ 5 เมตร เพื่อให้เป็นอุปสรรคที่ลูกหลานจะได้ปีนขึ้นไปแย่งชิงเลือกแต่ของดีๆ ซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานสารทเดือน 10 ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและรอยยิ้ม สามารถเรียกเสียงหัวเราะของชาวบ้านที่เดินทางมาร่วมงาน ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า ชิงเปรต ซึ่งในทุกๆปีวัดในพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอ จะมีชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธ จะเดินทางไปทำบุญวัดสารทเดือน 10 ทั้ง 2 ครั้ง คือ ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 10ซึ่งตรงกับวันที่ 25 ก.ย. 61 ที่ผ่านมา และในวันนี้ซึ่งถือว่าได้ทำบุญให้ตายายหรือบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วที่ 1 ปี มีเพียง 2 ครั้งเท่านั้น
////////////////////////////////// 9 ตุลาคม 2561

 

 

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ