Uncategorized

จังหวัดร้อยเอ็ด เดินหน้าจัดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 2 เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ

จังหวัดร้อยเอ็ด เดินหน้าจัดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 2 เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ
เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 8 ตุลาคม 2561 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ จัดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 2 เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมสาเกต ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ทั้งนี้ ความคืบหน้าและรายละเอียดในการจัดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เดินวิ่งการกุศล ครั้งที่ 2 เพื่อผู้ป่วย มะเร็งทั่วประเทศ กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ที่จะถึงนี้ โดยมียอดผู้สมัครเข้าร่วมงาน ประเภทผู้ป่วยมะเร็ง 2 กิโลเมตร จำนวน 465 คน ประเภท Funrun 5 กิโลเมตร จำนวน 7,964 คน ประเภท Minimarathon 10.5 กิโลเมตร จำนวน 2,060 คน และ ประเภท Halfmarathon 21 กิโลเมตร จำนวน 723 คน รวมยอดผู้สมัครเข้าร่วมงานทั้งสิ้น 11,212 คน และมียอดเงินจากผู้สมัครเข้าร่วมงานทั้งสิ้น จำนวน 4,901,200 บาท การรับเสื้อ และ BIB ในการแข่งขัน สามารถรับได้ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันร้อยเอ็ด ชั้น 1


โดย คณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่ายเพื่อให้เกิดความเรียบร้อย และความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่(เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) / คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์(ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด) / คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจรและอำนวยความสะดวก (ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด) / คณะกรรมการฝ่ายแพทย์ ปฐมพยาบาล คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับอาหารและจัดเลี้ยง คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์และจัดหารายได้ (โรงพยาบาลร้อยเอ็ด) และคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล (สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด)


///////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
ส.ปชส.ร้อยเอ็ด