Uncategorized

จังหวัดร้อยเอ็ดส่งมอบรถดับเพลิงจากสโมสรโรตารี โซกะซิตี้ ประเทศญี่ปุ่น ให้แก่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ดส่งมอบรถดับเพลิงจากสโมสรโรตารี โซกะซิตี้ ประเทศญี่ปุ่น ให้แก่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 9 ตุลาคม 2561 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานส่งมอบรถดับเพลิงจากสโมสรโรตารี โซกะซิตี้ ประเทศญี่ปุ่น ให้แก่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ที่ลานสาเกตุนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นายกสโมสรโรตารี โซกะซิตี้ ประเทศญี่ปุ่น นายกสโมสรโรตารีอุบลราชธานี นายกสโมสรโรตารีร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในครั้งนี้


นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด กล่าวว่า ด้วยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้รับทราบโครงการของสโมสรโรตารี จังหวัดอุบลราชธานี และสโมสรโรตารี โซกะซิตี้ ประเทศญี่ปุ่น ในการจัดหารถยนต์ดับเพลิงจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อนำมาใช้งานในประเทศไทย โดยไม่มีภาระผูกพันและเงื่อนไขใดๆ ด้วยการดำเนินงานผ่านทางสโมสรโรตารีร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นคู่มิตรกัน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เห็นว่าเป็นโครงการที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนซึ่งเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในเขตพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียงที่มีการร้องขอมา จำเป็นต้องมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ และเพียงพอในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนทรัพย์สินของทางราชการ จึงแจ้งความประสงค์ในการรับรถดับเพลิง มาใช้งานที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ในการรับมอบรถยนต์ดับเพลิงในครั้งนี้ เป็นรถยนต์ดับเพลิงชนิด 6 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ประจำรถจำนวน 1 คัน และรถยนต์ดับเพลิงแบบมีกระเช้าบันไดสูง 40 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประจำรถดับเพลิง จำนวน 1 คัน และสโมสรโรตารีโซกะ ซิตี้ ประเทศญี่ปุ่น ได้นำพนักงานดับเพลิงจากเทศบาลโยชิโอะ มาสาธิตควบคุมวิธีการใช้รถดับเพลิงให้แก่เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ในระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2561 รวมระยะเวลา 2วัน

โดยผู้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบรถช่วยชีพ และรถดับเพลิงในครั้งนี้ ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด คณะสโมสรโรตารีร้อยเอ็ด โรตารีอุบลราชธานี โรตารีโซกะซิตี้ประเทศญี่ปุ่น ผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~
ศรีไพร ทูลธรรม ภาพ/ข่าว
สื่อประชาสัมพันธ์สมาคมอสม.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ๑๐๑ smart city รายงาน