ข่าวรัฐสภา

คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืนฯ (เขต 13)

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.00 -12.00 นาฬิกา คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืนฯ (เขต 13) นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานคณะอนุกรรมการ พร้อมด้วย พลเอก ธีระวัฒน์ บุณยะประดับ พลเอก อรุณ สมตน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการได้เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายธบดินทร์ เศรษฐสุวรรณ นายอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้นำส่วนท้องถิ่นและประชาชนให้การต้อนรับ ทั้งนี้คณะได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามสอบถามการดำเนินโครงการฯ ในจุดต่างๆประกอบด้วย
จุดที่ 1) โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม ณ บ้านดอนกอก ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์
จุดที่ 2) หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บ้านเมืองน้อย ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะอนุกรรมการ ได้ให้ข้อชี้แนะและให้กำลังใจในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุสู่เป้าหมายที่วางไว้และขอบคุณผู้นำท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ และประชาชนที่ให้การต้อนรับ

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน