ข่าวประชาสัมพันธ์ สถานที่ท่องเที่ยว

เทศบาลตำบลท่ายาง จัดประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “เสน่ห์ (หา) ท่ายาง” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 3 หมื่นบาท

เทศบาลตำบลท่ายาง จัดประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “เสน่ห์ (หา) ท่ายาง” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 3 หมื่นบาท

นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง กล่าวว่า เทศบาลตำบลท่ายาง จ.เพชรบุรี จัดโครงการประกวดภาพถ่ายเทศบาลตำบลท่ายาง ในหัวข้อ “เสน่ห์ (หา) ท่ายาง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการถ่ายทอด และประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ วิถีชีวิต สถานที่สำคัญ และเสน่ห์ของเมืองท่ายางแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว อันจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น ตลอดจนรวบรวมภาพถ่ายในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลท่ายาง เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่าง ๆ

การประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “เสน่ห์ (หา) ท่ายาง” แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท 1) กล้องดิจิตอล และ 2) สมาร์ทโฟน กล้องโทรศัพท์มือถือ คุณสมบัติของผู้ส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดเป็นประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่ายาง เป็นภาพถ่ายสีด้วยกล้องดิจิตอล หรือกล้องโทรศัพท์มือถือ โดยกล้องดิจิตอลทำการอัดขยายภาพขนาด 12 x 18 นิ้ว ติดภาพลงบนฟิวเจอร์บอร์ดสีดำ ขนาด 16 x 22 นิ้ว พร้อมติดชื่อภาพไว้ใต้ภาพ ประเภทสมาร์โฟน (กล้องโทรศัพท์มือถือ) อัดขยายภาพขนาด 8 x 12 นิ้ว ติดภาพลงบนฟิวเจอร์บอร์ดสีดำ ขนาด 12 x 16 นิ้ว พร้อมติดชื่อภาพไว้ใต้ภาพเช่นกัน

ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ผู้ส่งถ่ายด้วยตนเอง สามารถใช้เทคนิคในการถ่ายภาพได้อย่างอิสระ ตกแต่งภาพได้ไม่เกินจริง ส่งใบสมัครพร้อมชื่อผลงานภาพถ่าย โดยมีชื่อภาพ คำบรรยายเรื่องราว เหตุการณ์ ระบุสถานที่ถ่ายภาพ ประมาณ 4 – 5 บรรทัด เป็นภาพที่บันทึกภายในปี พ.ศ. 2560 – 2561 และไม่เคยนำภาพส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถส่งได้ทุกประเภท ๆ ละไม่เกิน 5 ภาพ และจะได้รับรางวัลสูงสุดทั้งหมดเพียงรางวัลเดียว เกณฑ์การตัดสินพิจารณาจากความสวยงามของภาพ การจัดองค์ประกอบของภาพ ความคิดสร้างสร้างในการถ่ายภาพ และแนวความคิดที่สื่อความหมายสอดคล้องกับ หัวข้อ “เสน่ห์ (หา) ท่ายาง”

รางวัลการประกวดภาพถ่าย ประเภทกล้องดิจิตอล รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท และรางวัลชมเชย 5 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท ประเภทสมาร์ทโฟน (กล้องโทรศัพท์มือถือ) รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลชมเชย 5 รางวัล ๆ ละ 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ด้วยตนเองแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 16.30 น. หรือส่งทางไปรษณีย์ (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ที่กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลท่ายาง เลขที่ 888 หมู่ที่ 1 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลท่ายาง www.thayang-phet.go.th เฟซบุ๊ก (facebook) เทศบาลตำบลท่ายาง และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของทางเทศบาลตำบลท่ายาง ทั้งนี้ภาพถ่ายผลงานที่ได้รับรางวัลและเข้าร่วมการประกวดจะนำไปจัดนิทรรศการในงานท่ายางดีจัง ช่วงเดือนธันวาคมปลายปีนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองวิชาการและแผนงาน โทร. 032-463-000 ถึง 2 ต่อ 218
กสิพล ศิริลาภ-เพชรบุรี

Comments are closed.