Uncategorized ข่าว ลำพูน

เลขานุการ ศูนย์อำนวยการจิตรอาสาพระราชทาน 904 วปร.ภาค3 ตรวจเยี่ยมการพัฒนาคลองแม่ข่าและให้กำลังใจจิตรอาสาเชียงใหม่ ลำพูน

เลขานุการ ศูนย์อำนวยการจิตรอาสาพระราชทาน 904 วปร.ภาค3 ตรวจเยี่ยมการพัฒนาคลองแม่ข่าและให้กำลังใจจิตรอาสาเชียงใหม่ ลำพูน

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 พล.ต.วีรยุทธ กวยะปาณิก เลขานุการ ศูนย์อำนวยการจิตรอาสาพระราชทาน 904 วปร.ภาค3 เข้าพบ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่าและการดูแลบำรุงรักษาอนุรักษ์ต้นยางนา ตามนโยบาย ศูนย์อำนวยการจิตรอาสา พระราชทาน 904 วปร.ภาค3
หลังจากนั้น ได้ไปตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าการพัฒนาคลองแม่ข่าและรับทราบแผนการดำเนินการ โดยมีพ.อ.อโณทัย ชัยมงคล รอง ผบ มทบ.33 เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.33 ,รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่พร้อมคณะให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยมฯ พร้อมทั้งบรรยายสรุป และร่วมกับจิตอาสา พระราชทาน 904 วปร.ในการปล่อยสารจุลินทรีย์เพื่อบำบัดน้ำเสียลงในคลองแม่ข่า ณ บริเวณสะพานอัษฏาธร ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ .และตรวจพื้นที่ทางน้ำโดยลงเรือสำรวจเส้นทางคลองแม่ข่าไปยังประตูน้ำท่าแพ ระยะทางประมาณ 1 กม. ขณะเดียวกันได้ เดินทางไปตรวจเยี่ยมติดตามการดูแลบำรุงรักษา และการอนุรักษ์ต้น
ยางนาในเขตพื้นที่ อ.สารภี โดยมีนายอำเภอสารภีให้การต้อนรับและร่วมกับจิตอาสา ทำพิธีบวชต้นยางนาถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน พร้อมกับเดินทางไปตรวจเยี่ยม ติดตามการดูแลบำรุงรักษา- และการอนุรักษ์ต้น ขี้เหล็กในพื้นที่ ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน โดย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจิตอาสาพระราชทาน ฯในพื้นที่รายงานเกี่ยวกับการดำเนินการของจิตรอาสาตามระดับต่อไป