Uncategorized ข่าว สตูล

สตูล ตัวแทนตัวประมงพื้นบ้านขนาดเล็กยื่นหนังสือต่อผู้ว่าฯสตูลเดือดร้อนในการจับปลาและหมึก จากประกาศกระทรวงเกษตรไม่ให้ใช้เครื่องปั่นไฟ ทำให้ไม่สามารถจับปลาและหมึกได้

สตูล ตัวแทนตัวประมงพื้นบ้านขนาดเล็กยื่นหนังสือต่อผู้ว่าฯสตูลเดือดร้อนในการจับปลาและหมึก จากประกาศกระทรวงเกษตรไม่ให้ใช้เครื่องปั่นไฟ ทำให้ไม่สามารถจับปลาและหมึกได้นายฉูอีบ ปากบารา อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 314 ม.2 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล ตัวแทนชาวประมงพื้นบ้านขนาดเล็กในพื้นที่ อ.ละงู อ.ท่าแพ และ อ.เมืองสตูล พร้อมชาวประมงพื้นบ้านที่ใช้เครื่องปั่นไฟในการจับปลาและจับหมึก จำนวนหนึ่งได้เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดสตูลเพื่อเข้ายื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเพื่อเรียกร้องให้มีการผ่อนปรนในเรื่องเครื่องปั่นไฟในเรือประมงพื้นบ้านขนาดเล็กที่ได้รับความเดือดร้อนจากประกาศกระทรวงเกษตรทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพประมงได้ เนื่องจากผิดกฎหมายโดยนายฉูอีบ ปากบารา ตัวแทนชาวประมงพื้นบ้านขนาดเล็ก กล่าวว่า วันนี้ได้เดินทางมายื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เนื่องด้วยชาวประมงพื้นบ้านได้รับความเดือดร้อนในการจับปลาและหมึก กรณีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คำสั่งข้อที่ 7 เรื่อง เครื่องปั่นไฟฟ้าในการจับปลาในพื้นที่จ.สตูล ซึ่งคำสั่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อเรือประมงพื้นบ้านปีะกอบอาชีพโดยครอบครัวไม่ใช่เรือพาณิชย์ แต่คำสั่งหรือประกาศนี้เป็นเรือประมงพาณิชย์ เรือประมงพื้นบ้านขนาดเล็กไม่สามารถทำการประมงได้เลยมาขอเรียกร้องใหทางจังหวัดช่วยเหลือแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ ซึ่งชาวประมงจากพื้นที่อำเภอเมือง อ.ท่าแพ อ.ละงู ที่ประกอบอาชีพปีะมงตามฤดูกาล ประมาณ 400-500 ครัวเรือน ได้รับความเดือนร้อน เพร่ะสัตว์น้ำเหล่านี้สามารถจับได้ในฤดูกาลไม่เกิน 4-5เดือนในช่วงมรสุมตะวันออกเท่านั้นได้

จากนั้นทางจังหวัดให้มีการส่งตัวแทนชาวประมงพื้นบ้านขนาดเล็กจำนวน 10 คนที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อเท็จจริงในปัญหาดังกล่าว ที่ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีนายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายศักดา วิทยาศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประมงจังหวัดสตูลและนายจิรวิช จุลบุษปะ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะ สตูล และหัวหน้าส่วนรสชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยมีนายพิบูลย์ รัชกิจประการ สส.สตูล เขต 1 นายวรศิษฏ์ เลียงประสิทธิ์ สส.สตูล เขต 2(พรรคภูมิใจไทย)และนายสมเกียรติ เลียงประสิทธิ์ นายกสมาคมประมงจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุม โดยผู้ว่าฯได้ให้ตัวแทนชาวประมงพื้นบ้านได้ชี้แจงถึงปัญหาความเดือดร้อนและข้อเรียกร้องต่างๆและทางประมงจังหวัดสตูลสตูลหน่วยงานเกี่ยวข้องในการบังคับตามกฎหมายที่ต้องปฏิบัติชี้แจงต่อชาวบ้านเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่ทางจังหวัดดำเนินการได้ โดยไม่ผิดกฎหมาย กรณีการจับปลาหมึกในเขตชายฝั่ง ซึ่งคณะกรรมการประมงจังหวัดสามารถที่จะดำเนินการได้ โดยผู้ว่าฯสตูล กล่าวว่าสิ่งไหนเป็นความเดือนร้อนชาวบ้านประชาชน ที่สามารถแก้ได้ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก็จะดำเนินการโดยเร่งด่วน ซึ่งเรืองนี้ให้ทางประมงจังหวัดสตูลได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการโดยเร่งด่วนต่อไป จากนั้นตัวแทนชาวประมงพื้นบ้านได้ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าฯสตูล แล้วเดินทางกลับในเวลาต่อมา

https://youtu.be/6HwfKlgpAyI

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล