ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น

นมัสการพระพุทธสิหิงค์ (พระสิงห์)

นมัสการพระพุทธสิหิงค์ (พระสิงห์)

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2566 พระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดท่าตอน พระอารามหลวง นมัสการพระพุทธสิหิงค์ (พระสิงห์) ณ พระวิหารลายคำ ในโอกาสที่ได้รับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเป็นเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระเทพประสิทธิมนต์ เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม วรวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เมตตาร่วมนมัสการด้วย มีคณะสงฆ์ ข้าราชการ คณะศรัทธาประชาชน ถวายการต้อนรับ ณ วิหารลายคำ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา