ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น

แต่งตั้ง “เจ้าคณะตำบลดอนแก้ว” อำเภอแม่ริม เชียงใหม่

แต่งตั้ง “เจ้าคณะตำบลดอนแก้ว” อำเภอแม่ริม เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2566 พระเทพปริยัติ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เป็นประธานมอบตราตั้งเจ้าคณะตำบล ที่ 97/2566 แต่งตั้งให้ พระครูสุภัทรรัตนากร ฉายา สิริภทฺโท นามสกุล เหนือจันทร์ อายุ 49 พรรษา 24 วิทยฐานะ น.ธ.เอก,รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต วัดดอนแก้ว ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันมีตำแหน่งในทางปกครองคณะสงฆ์เป็นผู้รักษาการเจ้าคณะตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าคณะตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ณ พระวิหารหลวงวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา