ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น

“เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่” มุทิตาจิตกับรองเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด

“เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่” มุทิตาจิตกับรองเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 พระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดท่าตอน พระอารามหลวง ร่วมถวายมุทิตาจิตกับพระครูอัมพวานุรักษ์ (อุดม) ฉายา อานนฺโท อายุ 70 พรรษา 50 วิทยฐานะ น.ธ.เอก,พธ.บ. วัดสันต้นม่วงเหนือ ตำบลสำราญราษฏร์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันมีตำแหน่งในทางปกครองคณะสงฆ์เป็นเจ้าคณะตำบลสำราญราษฏร์ และเจ้าอาวาสวัดสันต้นม่วงเหนือ ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด ณ วัดสันต้นม่วงเหนือ ตำบลสำราญราษฏร์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา