ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5 วันนี้..พวกเราคงไม่แค่ตามรอยทัพเรือของพระองค์ ด้วยสำนึกแห่งความเป็นชาติจะได้ปรากฎ ๒๕๐ ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์นี้ ……………
เนื้อหา นำเสนอเข้มข้นตลอด 19 นาที

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

วันนี้..พวกเราคงไม่แค่ตามรอยทัพเรือของพระองค์

ด้วยสำนึกแห่งความเป็นชาติจะได้ปรากฎ

๒๕๐ ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา

 

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5 ได้มาสักการะ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ณ วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ริมคลองบางกอกใหญ่(คลองบางหลวง ) แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

บริเวณ สระน้ำมนต์วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร

แต่พระศาสนา สมณะ พุทธโคดม

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เสด็จมาสรงน้ำที่สระน้ำมนต์วัดหงส์รัตนารามทุกครั้งเมื่อมีพระราชพิธีสำคัญสระน้ำมนต์วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหารได้อัญเชิญน้ำมนต์จากพระอารามหลวงทั่วประเทศที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงเสด็จทั่วทุกวัดพระอารามหลวงทั่วประเทศ
อัญเชิญมาไว้ที่ สระน้ำมนต์ วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร
สระน้ำมนต์วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหารได้ฝังอาคมพุทธมนต์หลายประการทั้งสี่ทิศ
ของสระน้ำมนต์
หากผู้ใด ได้อาบ ดื่ม น้ำมนต์ในสระของแต่ละทิศจะอำนวยผลให้สัมฤทธิ์ต่างกัน

ทิศตะวันออก:

 

ดีทางเมตตามหานิยม

ทิศใต้:
ดีทางมหาลาภและค้าขาย

 

ทิศเหนือ:
ดีบำบัด ทุกข์โศก โรคภัย

ทิศตะวันตก:
ดีทางแคล้วคลาดอยู่ยงคงกระพันชาตรี

เรื่องราวความเป็นมาอย่างไรภาพและบรรยากาศภายในวัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร. ..ติดตามชมในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

“ดังคำพระราชปณิธาน ด้วยน้ำพระทัยของพระองค์ว่า”

 

อันตัวพ่อ ชื่อว่า พระยาตาก
ทนทุกข์ยาก กู้ชาติ พระศาสนา
ถวายแผ่นดิน ให้เป็น พุทธบูชา

ให้ยืนยง คงถ้วน ห้าพันปี
สมณะพราหมณ์ชี ปฎิบัติ ให้พอสม
เจริญสมถะ วิปัสสนา พ่อชื่นชม
ถวายบังคม รอยบาท พระศาสดา
คิดถึงพ่อ พ่ออยู่ คู่กับเจ้า
ชาติของเรา คงอยู่ คู่กับเจ้า
ชาติของเรา คงอยู่ คู่พระศาสนา
พุทธศาสนา คงอยู่ คู่พระศาสนา
พุทธศาสนา อยู่ยง คู่องค์กษัตรา
พระศาสดา ฝากไว้ ให้คู่กัน

…………………………………….

เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

 

วันศุกร์นี้…
รายการคืนคุณให้แผ่นดินททบ.5
ได้บันทึกเทปภาพบรรยากาศ
พิธีปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้ “รุ่นที่ 34
ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม และการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร มาให้คุณผู้ชมได้ชมกัน
โดยพิธีปิดในครั้งนี้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการ “สานใจไทยสู่ใจใต้” เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ สานใจไทยสู่ใจใต้” รุ่นที่ ๓๔ พร้อมแขกผู้มีเกียรติ เจ้าหน้าที่ เยาวชน ครูพี่เลี้ยง และครอบครัวอุปถัมภ์ มาร่วมงานพิธีปิด โครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ ๓๔ ในงานครั้งนี้ด้วย
ภาพบรรยากาศเป็นอย่างไรเชิญรับชมในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 น.( หลังเคารพธงชาติ ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

 

 

 

คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
พิธีกรดำเนินรายการ

Cr..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5