Reporter&Thai Army

หมู่ รส.ประจำ อ.โกรกพระ จว.น.ว. ร้อย.รส.ที่ ๑ (ศฝ.นศท.มทบ.๓๑) เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความสามัคคีกับประชาชนจิตอาสา

เมื่อ ๐๘๐๙๐๐ พ.ย.๖๑ หมู่ รส.ประจำ อ.โกรกพระ จว.น.ว. ร้อย.รส.ที่ ๑ (ศฝ.นศท.มทบ.๓๑) เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความสามัคคีกับประชาชนจิตอาสา อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ ภายใต้โครงการจิตอาสา”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมี นายสุวิทย์ เดชครุฑ นายอำเภอโกรกพระเป็นประธาน โดยร่วมกันพัฒนา เก็บ กวาด ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศ บริเวณพื้นที่สาธารณะ ภายในวัดทองคำอิง ต.เนินศาลา อ.โกรกพระ เพื่อให้มีทัศนียภาพที่ดีและสะอาด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย