Uncategorized ข่าว เชียงราย

งานบุญทอดกฐินสามัคคี สำนักสงฆ์บ้านจะพือ อ.แม่จัน จ.เชียงราย (คลิป)

งานบุญทอดกฐินสามัคคี สำนักสงฆ์บ้านจะพือ อ.แม่จัน จ.เชียงราย (คลิป)

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 12 คณะศรัทธาและกรรมการบ้านจะพือ ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย พร้อมด้วยคณะศรัทธา กรุงเทพฯ – เชียงราย – เจมายคิงเมียนมา – ญี่ปุ่น ได้ร่วมใจกันถวายองค์กฐินสามัคคีเพื่อหาทุนทรัพย์ในการสร้างพระวิหาร – หอระฆัง ที่ก่อสร้างไว้ยังไม่เสร็จ โดยมีประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูศุภกิจประยุต รองเจ้าคณะอำเภอแม่จัน (ประธานฝ่านสงฆ์) – พระธรรมทูต พระครูโสภณภูริภัต เจ้าคณะตำบลป่าตึง (รองประธานฝ่านสงฆ์) พระอาจารย์สมบูรณ์ ปภัสสโร ผู้ดูแลและประสานงานสำนักสงฆ์บ้านจะพือ (ปรานฝ่ายดำเนินงาน) ส่วนประธานฝ่ายฆราวาส พลโทสุรชาติ จิตต์แจ้ง นายทหารประจำกองทัพบก (ประธาน ฝ่ายฆราวาส)

พันเอกอุไร ศรีม่วงสุข มทบ.37 (รองประธานฝ่ายฆราวาส) คุณอภิวัฒน์ พรหมขาม (ประธานฝ่ายดำเนินงาน) พ่อสวิน แม่รุจนีย์ ธิจันเปียง (ประธานฝ่ายดำเนินงาน) ในการร่วมทำบุญทอดองค์กฐินครั้งนี้ของคณะศรัทธา ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสพแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัย ทั้ง 4 ประการ อายุ วรรณะ สขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ มากผลพุนทรัพย์ทุกประการเทอญ

ภาพข่าว – ต้อม มหาสิงห์ – ไกด์ ศิลปินแม่จัน – เอ๋ ดอยไตยแดง
ณฐพัชร์ อภิโชคกุล หัวหน้าสำนักข่าวเบาะแสภาคเหนือ บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ ///////// ร่วมงานบุญในครั้งนี้ ///////////////////////