Uncategorized

ตราด /ศิษย์ตำหนักร่างทรงร่วมแห่ไหว้ครูบวงสรวงเทพเจ้าที่ตำบลไม้รูด ปีที่ 9

ตราด /ศิษย์ตำหนักร่างทรงร่วมแห่ไหว้ครูบวงสรวงเทพเจ้าที่ตำบลไม้รูด ปีที่ 9

วันที่ 9 พย 62
ตราด/ ที่ตำหนักร่างทรงบ้านไม้รูด ต.ไม้รูด อ.เภอคลองใหญ่ จ.ตราด เมื่อเวลา 10.09 น.วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ศิษย์ตำหนักร่างทรงจำนวนมากร่วมแห่กัน จัดพิธีไหว้ครูบวงสวงเทพเจ้าขึ้น โดยมีนายอนุสรณ์ เครือวิเศษ (บุญยัง)ร่างทรง เป็นประธานจุดเทียนชัย ก่อนร่วมพิธีจะมีการรําถวายบวงสรวงเทพเจ้า โดยเชื่อกันว่าเป็นหมอที่มีชาวบ้านทั่วสารทิศและประชาชนทั่วไปที่นับถือกันมาช้านานตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ นอกจากมีการรักษาโรคต่างๆให้หายแล้ว ยังช่วยรักษาคนเจ็บป่วยที่ถูกผีเข้า ชาวบ้านจึงเลื่อมใสศรัทธา
นายอนุสรณ์ร่างทรง ได้กล่าวว่า ผู้ที่เข้ามารักษาไม่ได้เรียกร้องเงินทอง เพียงแต่ผู้รักษาจะบริจาคให้ ตามแต่ศรัทธา ไม่มีก็รักษาได้ถือว่าเป็นร่างทรงมาช่วยคนทุกยากคนเดือดร้อน ในการประกอบพิธีไหว้ครูจะมีขึ้นทุกปีในเดือนพฤศจิกายนเพื่อแสดงถึงการเคารพบูชาและน้อมรําลึกพระคุณของร่างทรง ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามที่ปฎิบัติสืบทอดกันมาแต่สมัยโบราณ การจัดพิธีไหว้ครูบวงสวงเทพ ซึ่งมีผู้ที่นับถือเป็นจํานวนมากในแต่และปีเข้าร่วม โดยในพิธีมีการแสดงสิงโตจากเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ในแต่ละปีอีกด้วย พร้อมกันนี้ได้โปรยทานจับของรางวัล เช่น โทรศัพท์ กระติกน้ำร้อน และพัดลม โดยมีนายสุรศักดิ์ อินทรประเสริฐ นายก อบต.ไม้รูด เข้าร่วมในพิธีและโปรยทานอีกด้วย

/ภาพ/ข่าว วิเขียนม่วงสี รายงานในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด