Uncategorized

ว่าที่ ร.ต.สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจำนวนหลายร้อยคนร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2561

ว่าที่ ร.ต.สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจำนวนหลายร้อยคนร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2561 ณ บริเวณหน้าวิหารหลวงพ่อมงคลบพิตร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 25 ก.ค. พ. ศ. 2561 ที่หน้าพระวิหารหลวงพ่อมงคลบพิตร อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ว่าที่ ร.ต.สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561 โดยมี พระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดศาลาปูน เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งพลเรือน ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในพิธีสำคัญในครั้งนี้เป็นจำนวนมากเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ว่าที่ร.ต.สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาร่วมกับข้าราชการ พ่อค้าแม่ค้า นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดพิธีหล่อเทียนพรรษาเป็นประจำทุกปี เพี่อเป็นการรักษาและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยเราไว้ไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลาเพื่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้เห็นความสวยงามและคุณค่าที่บรรพบุรุษได้สืบทอดและรักษากันมาอย่างยาวนาน และ ร่วมนำพสกนิกรจิตอาสาของจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาหลายร้อยคน ร่วมทำความดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ที่มีจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ เข้าพรรษา ประจำปี 2561 ด้วยพลังของจิตอาสาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงทำให้บ้านเรือน ถนนหนทาง แม่น้ำ คูคลอง มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย หน้าบ้าน น่ามอง เป็นที่ปรารถนาของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเพิ่มมากขึ้น ทุกปี
ภาพข่าว////สุนทร สอนแสนสุข////ผู้สื่อข่าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา