ข่าวรัฐสภา

สว.พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

สว.พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) เข้าพบ รมต.พัฒนาสังคมฯ จับมือนำร่องการส่งเสริมเครือข่ายเด็กและเยาวชนล้านนา

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยนายจิรชัย มูลทองโร่ย ประธานอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์

ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เข้าพบนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อหารือการจัดงานสัมมนาเยาวชนล้านนา ซึ่งถือเป็นโครงการนำร่องในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยน สร้างเครือข่าย และบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชน จาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวคาดว่าจะกำหนดจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงราย ในเดือนมกราคม 2567

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน