ข่าวกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์ อบจ.กาฬสินธุ์ร่วมรณรงค์ฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมขับเคลื่อนรณรงค์ฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูกสำหรับผู้หญิงอายุ 11 -12 ปีใน 100 วัน 1 ล้านเข็ม หลังคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติออกมติเห็นชอบ และมีนโยบายให้ทำการฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก

ที่โรงเรียนบัวขาว เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกอบจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ฉีดวัคซีน HPV 1 ล้านเข็ม ใน 100 วัน สำหรับผู้หญิงอายุ 11 -12 ปี โดยมีนายแพทย์พรพัฒน์ ภูนากลม รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ นายแพทย์สิริชัย นามทรรศนีย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ รองผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียนโรงเรียนบัวขาว ร่วมกันเปิดกิจกรรม ในการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันมะเร็งในปากมดลูกสำหรับผู้หญิงอายุ 11-20 ปี

ทั้งนี้ ปัจจุบันมะเร็งปากมดลูกพบบ่อยเป็นอันดับ 2 ในหญิงไทย อัตราการเกิดของโรคเฉลี่ย 11.1 ต่อแสนประชากรหญิงประมาณ 4,500 คนต่อปี โดยพบผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 8,000 คนต่อปี มีหญิงไทยที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งปากมดลูกวันละ 8- 10 ราย มีผู้ป่วยสูงสุดอายุ 45 – 70 ปี จากสาเหตุการติดเชื้อไวรัส Human Papillomavirus หรือเชื้อไวรัส HPV ที่เนื้อเยื่อบุผิวปากมดลูกเซลล์บริเวณปากมดลูกเจริญผิดปกติ ซึ่งการฉีดวัคซีน 1 เข็มมีประโยชน์ในการป้องกันร้อยละ 80 คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติจึงได้มีนโยบายให้ทำการฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูกดังกล่าว

นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายก อบจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับ 2 ในหญิงไทย ซึ่งมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้เฉลี่ยวันละ 8 – 10 ราย มีสถิติเสียชีวิตถึง 4,500 รายต่อปี ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่น่ากังวล ส่วนสาเหตุของการติดเชื้อเกิดจากเชื้อไวรัส HPV ที่สามารถป้องกันได้ดี ด้วยการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน เห็นได้จากปัจจุบันมีการฉีดวัคซีนให้กับเด็กหญิงที่เกิดขึ้นมาในช่วงหลังนี้ ทำให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ส่งผลให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรงที่จะเป็นกำลังของชาติในอนาคต

นางเฉลิมขวัญ กล่าวอีกว่า อบจ.กาฬสินธุ์ เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงประสานความร่วมมือไปยังสาธารณสุขจังหวัด เพื่อรณรงค์ในการฉีดวัคซีน HPV 1 ล้านเข็ม ใน 100 วัน โดยการออกหน่วยบริการเข้ามายังโรงเรียนบัวขาวหรือโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะตอบโจทย์เพื่อป้องกันมะเร็งในปากมดลูก พร้อมกับเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้กับเด็กเยาวชน ผู้ที่จะเป็นกำลังของชาติในอนาคตต่อไป
ด้านนายแพทย์พรพัฒน์ ภูนากลม รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก หรือป้องกันเชื้อ HPV ที่รัฐบาลสนับสนุนโดยการฉีดวัคซีนจะมีอยู่ 2 ครั้งด้วยกัน โดยฉีดเข็มที่ 1 หลังจาก 6 เดือนผ่านไปจะฉีดเข็มที่ 2 ถ้าเด็กหญิงอายุ 11 – 20 ปีฉีดให้ครบทั้ง 2 เข็มก็สามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสมะเร็งในปากมดลูกร้อยละ 90 ถึง ร้อยละ 99 ขึ้นไปถ้าเป็นไปตามแผนนี้เชื่อได้ว่าสามารถป้องกันมะเร็งในปากมดลูกได้