งานมหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์แม่สาย ครั้งที่ 6 10-15 ธ.ค.61


งานมหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์แม่สาย ครั้งที่ 6 10-15 ธ.ค.61(ฟังคลิปเสียง)
//////////////////////////////////////////////////////////////
ณ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
ชมหมู่บ้าน 10 ชาติพันธุ์ ลานขันโตชาติพันธุ์ การแสดงศิลปวัฒนธรรม 10ชาติพันธุ์
ชมขบวนแห่ 10 ชาติพันธุ์ ประกวดธิดาชาติพันธุ์ สินค้า OTOP อาหาร 4 ภาค
ตลาดสีเขียว นักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายและต่างจังหวัด รวมจนถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างพลาดเที่ยวชมในงานครั้งนี้
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ //////// รายงาน /////////////