ข่าวเชียงใหม่

นายอำเภอเปิดทำบุญสะพานเชื่อมหมู่บ้านตำบลสู่ภายนอกอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

นายอำเภอเปิดทำบุญสะพานเชื่อมหมู่บ้านตำบลสู่ภายนอก13 เมษายน 2562 เวลา 930 น
นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสิทธ์ นายอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ นายประพันธ์ ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลแม่อาย อบต ทั้งหมดรวมกันกับคณะพระสงฆ์ อำเภอแม่อาย และส่วนราชการประชาชน ร่อม3,000 คนเศษ ได้ร่วมทำบุญเปิดสะพานเชื่อมต่อหมู่บ้าน-ตำบล สันต้นหมื้อ ออกสู่ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กโครงสร้างมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ที่ได้สร้างแล้วเสร็จเมือปี 2561 ขนาดกว้าง 8เมตร ยาง120 เมตร

สามารถให้รถขับสองเลนหลบหลีกกันได้อย่างปลอดภัย แต่ยังไม่ได้ทำบุญตามประเพณีโบรานของชาวล้านนา จึงมีอุบัติเหตุบ่อยๆ ปีใหม่เมืองหรือสงกรานต์จึงได้จัดพิธีสงฆ์ตามความเชื่อของล้านนา นายประพันธ์ ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย ได้นิมนต์พระสงฆ์9 รูปมาทำพิธีทางศาสนาพุทธ เพื่อเป็นการเสริมดวงชตาของตำบลหมู่บ้านและอำเภอแม่อาย ทำบุญเปิดตาสะพาน และเลี้ยงพระ ปล่อยปลาธรรมชาติลงสู่แม่น้ำลำคลองเพื่อขยายเผ่าพันธุ์ให้ประชาชนได้จับปลาเมื่อตัวโตมาเป็นอาหารต่อปในอนาคตและต้องการให้ปลาเหล่านี้ขยายพันธ์มากขึ้น และยังมีการเล่นกีฬาพื้นบ้านสนุกสนานกันไปในห้วงเทศการปี๋ใหม่เมืองหรือสงกรานต์ ทำให้ชาวบ้านมีความสุขในเทศกาลต่อไป ยังมีการเลี้ยงอาหารฟรีในงานมีการเปิดร้านแจกอาหารฟรีแก่ประชาชนที่มาร่วมงานทุกซุ้มฟรีหมดเป็นการสร้างบุญกุศลในปีใหม่เมือง

 

นายอำเภอเปิดทำบุญสะพานเชื่อมหมู่บ้านตำบลสู่ภายนอกอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว