ข่าวเชียงใหม่

ทหารอุทยานนักเรียนราชการประชาชนปลูกป่าเทิดพระเกียรติ

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
270762_ทหารอุทยานนักเรียนราชการประชาชนปลูกป่าเทิดพระเกียรติ27 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00 น
ประชาชนส่วนราชการนักเรียนเยาวชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และในปีนี้เป็นปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2562 โดยทางทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 กองกำลังผาเมืองร่วมกับอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนรังษีวิทยา นักเรียนโรงเรียนรังษีวิทยา ตำรวจภูธรไชยปราการ ตำรวจตระเวนชายแดน334 ฝ่ายปกครองไชยปราการ โรงพยาบาลไชยปราการ คณะพระสงฆ์ไชยปราการ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ฯได้ร่วมกันจัดปลูกต้นไม้คืนป่าในพื้นที่ป่าแหล่งต้นน้ำสาขาน้ำ ฝาง โดยปลูกต้นไม้ป่า ไม้ยาง ไม้ประดู่ ไม้มะขาม ไม้สัก ต้นมะม่วง จำนวน 3,000 ต้น

 

และหญ้าแฝกอีกจำนวนกว่า100,000 ต้น ในพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา บ้านห้วยน้ำดิบหมู่ที่ 8 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โดยทางนายอนวัช สัตตบุศย์ นายอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นประธานเปิดกรวยถวายพระพร ในการเตรียมงานนั้นทางนายสิทธิ วิมาลา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา และทหารกองกำลังผาเมือง นายสมาน ไชยสถานและ คณะครูโรงเรียนรังษีวิทยา ได้เป็นผู้จัดบริการอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมพื้นที่ปลูกป่า จำนวนประมาณ 50 ไร่ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทุกส่วนได้แสดงความจงรักภักดีและเทิดทูลต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้ร่วมกันมาทำการปลูกต้นไม้คืนสู่ป่าเพื่อความสมดุลทางธรรมชาติในอนาคต ให้เกิดความสมบูรณ์ก่อเกิดแหล่งน้ำตามธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน ถึงฝนจะตกลงมาแบบไม่มีทางหยุดแต่ทุกคนก็ยังมาร่วมกันและปลูกต้นไม้จนแล้วเสร็จตามจุดมุ่งหมาย

https://youtu.be/hGQgHrZ_eXI