ข่าว เชียงราย

ประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2562 โยนกนครเชียงแสน

ประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2562 โยนกนครเชียงแสน

วันนี้ 13 เมษายน 2562 เวลา 07.00 น. นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเชียงแสน ทำบุญตักบาตร เนื่องในงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2562 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน ต่อมาในวันมหาสงกรานต์ เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุตำบลเวียง โรงเรียนสามวัยวัดพระธาตุผาเงา และชมรมกำนัน – ผู้ใหญ่บ้านเชียงแสน ร่วมจัดกิจกรรมโครงการจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และประเพณีมหาสงกรานต์ ประจำปี 2562

โดยทางด้าน นายธวิท ติยะกว้าง ปลัดเทศบาลตำบลเวียง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงแสน กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ ต่อนายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน เป็นประธานกล่าวเปิด ประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2562 โยนกนครเชียงแสน และกิจกรรมการประกวดร้องเพลง การแสดงกลุ่มผู้สูงอายุ การแข่งขันยิงหนังสติ๊ก การประกวดทำอาหารลีลากีฬามหาสนุก และการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเพื่อสืบทอดประเพณีสงกรานต์ ณ เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสนอย่างยิ่งใหญ่

แหล่งข่าวจาก – ปกครองเชียงแสน
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ รายงาน
(raindrops)(raindrops)(raindrops)(raindrops)
***ติดตามข่าว หรือติดต่อ/สอบถาม/แจ้งข่าวได้ทาง
โทร. 053-650803 งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเวียง
/// facebook// เทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
///เว็บไซต์//www.wiangcs.go.th
(งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย)
***ติดตามข่าว หรือติดต่อ/สอบถาม/แจ้งข่าวได้ทาง
โทร. 053-650803 งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเวียง
/// facebook// เทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
///เว็บไซต์//www.wiangcs.go.th
(งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย)