กกล.รส.จว.ก.พ.ร้อย.รส.ที่ 2 มว.รส.ที่ 2 หมู่ รส.ที่ 2 อ.โกสัมพีนคร(ร.14 พัน.2), จัดกำลังพล ร่วมกับกอ.รมน.จว.ก.พ., เจ้าหน้าที่ ส่วนป้องกันรักษาป่าและ


เมื่อ 090830 ธ.ค. 61 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ก.พ.ร้อย.รส.ที่ 2 มว.รส.ที่ 2 หมู่ รส.ที่ 2 อ.โกสัมพีนคร(ร.14 พัน.2), จัดกำลังพล ร่วมกับกอ.รมน.จว.ก.พ.,เจ้าหน้าที่ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ 2 (อ.โกสัมพีนคร) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 บ้านหนองตาอิฐ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเข้าพื้นที่ตรวจสอบและปราบปรามผู้กระทำความผิดลักลอบตัดไม้ ทำลายป่าในพื้นที่บริเวณป่าสงวนแม่ระกา พิกัด 47QNU 312473 หมู่ที่ 11 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จว.กำแพงเพชร หลังได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบตัด ในพื้นที่ป่าสงวนจากการตรวจสอบพบ ไม้ประดู่ จำนวน 10 ต้น ถูกขนย้ายออกไปแล้วบางสวน และรอเตรียมเพื่อรอการขนย้าย จำนวน 2 ท่อน แต่ไม่พบผู้กระทำความผิดเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดไม้ดังกล่าวนำไปไว้ที่ หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ 2 (อ.โกสัมพีนคร)รายละเอียด ปริมาตร และความเสียหายเพิ่มเติมจะรายงานมาให้ทราบต่อไปผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย