Reporter&Thai Army

แม่ฮ่องสอน ในวันที่ท้องฟ้าสดใส ไร้ควันจากการลักลอบเผาป่า ทีม Sky Doctor บินลัดฟ้าช่วยเหลือผู้ป่วย ต่อลมหายใจ ต่อชีวิต ต่อความหวังให้กลับมาอีกครั้ง

แม่ฮ่องสอน ในวันที่ท้องฟ้าสดใส ไร้ควันจากการลักลอบเผาป่า ทีม Sky Doctor บินลัดฟ้าช่วยเหลือผู้ป่วย ต่อลมหายใจ ต่อชีวิต ต่อความหวังให้กลับมาอีกครั้ง

โดยวันที่ 20 เมษายน 2562 เมื่อเวลาประมาณ 0730 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ มีผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต โดยได้มีประสานขออากาศยานเพื่อเตรียมการส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยทีมแพทย์ของโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ได้ดำเนินการลำเลียงผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยชายอายุ 19 ปี อาการมีภาวะเลือดออกบริเวณเยื้อหุ้มสมอง มายังสนาม ฮ. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ระหว่างนั้นชุดปฏิบัติการบิน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ศูนย์การบินทหารบก ได้ทำการตรวจสภาพเครื่อง อากาศยานแบบ Bell 212 และสภาพอากาศโดยทั่วไป ในพื้นที่ไม่มีหมอกควันไฟป่าปกคลุม ตรวจการณ์ได้ประมาณ 10 กิโลเมตร สามารถให้การสนับสนุนในการส่งผู้ป่วยทางอากาศยานได้ และในเวลา 0917 น. อากาศยานได้ทำการยกตัว จากสนาม ฮ. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ไปยังสนาม ฮ. ของกองพันพัฒนาที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้เวลาบินจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 40 นาที และในเวลาประมาณ 0956 อากาศยานได้ถึงที่หมาย สนาม ฮ. กองพันพัฒนาที่ 3 โดยได้มีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลนครพิงค์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และรถพยาบาลมารอรับเพื่อไปรักษาต่อไป

จากข้อมูลเบื้องต้นในห้วงก่อนหน้านี้ วันที่ 17 เมษายน 62 เวลา 1800 น. ที่ผ่านมาทีม Sky Doctor ของโรงพยาบาลสังวาลย์ และชุดปฏิบัติการบินของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ศูนย์การบินทหารบก ได้ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กชายวัย 5 ขวบ นำส่งโรงพยาบาลนครพิงค์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย และในวันที่ 19 เมษายน 62 เวลาประมาณ 1200 ได้มีการรับแจ้งจากโรงพยาบาลขุนยวมว่ามีผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต เป็นผู้ป่วยทารกแรกเกิด โดยมีทีม Sky Doctor จากโรงพยาบาลศรีสังวาลย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนและชุดปฏิบัติการบิน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 นำอากาศยานจากอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลขุนยวมและได้นำส่งที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย

ทั้งนี้จากสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าของจังหวัดแม่ฮ่องสอนตั้งแต่วันที่ 18-20 เมษายน 62 เป็นต้นมา มีค่าจุดความร้อนลดลงและประกอบกับมีฝนตกในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนทำให้สภาพอากาศโดยทั่วไปไม่มีหมอกควันไฟปกคลุม จึงไม่มีผลต่อการใช้อากาศยาน ทั้งนี้จะสถานการณ์หมอกควันไฟป่าในห้วงที่ผ่านมาของจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีหมอกควันไฟปกคลุมหนาแน่นการตรวจการได้ประมาณ 1 ถึง 2 กิโลเมตร ทำให้มีผลต่อการใช้อากาศยานและเป็นผลต่อการยกเลิกเที่ยวบินในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบข้อเท็จจริง มาร่วมรณรงค์และต่อต้าน การเผาป่า ร่วมคืนสภาพอากาศที่ดีของจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้สดใส หากหยุดเผา อาจช่วยต่อลมหายใจ ต่อความหวัง ให้กับใครหลายหลาย ๆ คน

การปฏิบัติการดังกล่าว หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ได้ปฏิบัติตามคำสั่งกองทัพบก/ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ในการช่วยเหลือประชาชน ผู้ป่วยเจ็บกรณีฉุกเฉิน โดยการร้องขอของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยยึดถือบันทึกความตกลง MOU เรื่อง การปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินด้วยอากาศยานของกระทรวงกลาโหม ระหว่างกระทรวงกลาโหม กระทรวงสาธารณสุข งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2552

กองทัพบกเคียงข้างประชาชน รอยยิ้มของประชาชนคือความสุขของเรา ความทุกข์ของประชาชนคือหน้าที่อันสำคัญของเรา ทหาร ต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส