Reporter&Thai Army

พลตรี สุปัญญา วิไลรัตน์ ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้แทน ศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค ๓ ร่วมมอบใบประกาศเกียรติคุณ

เมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย.๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. พลตรี สุปัญญา วิไลรัตน์ ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้แทน ศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค ๓ ร่วมมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ คือ Mr.Matheu Savgne , Miss.Jessica Ybert ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศล ที่ช่วยเก็บขยะบริเวณถนนจรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย

จว.สุโขทัย , นายปริวัฒน์ วิเชียรโชติ เจ้าของ If you want hostel Sukhothai ซึ่งเป็นที่พักของนักท่องเที่ยว และ นางสาวอังคณา สิริกร นักเรียนโรงเรียนอุดมดรณี ซึ่งได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ณ ศาลากลางจังวหัดสุโขทัย ชั้น ๒ โดยมี นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้มอบใบประกาศเกียรติคุณ และมี ปลัดจังหวัดสุโขทัย , รองนายกเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี และส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ตามที่ปรากฏข่าวในสื่อออนไลน์ มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จำนวน ๒ คน ดำเนินการเก็บขยะบริเวณถนนจริดวิถีท่อง ในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา จากการสอบถามพบว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นโครงการของเจ้าของโรงแรมที่พักของชาวต่างชาติ โดยให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้าพักในโรงแรมทำกิจกรรม เช่น สอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กในชุมชนใกล้ที่พัก , กิจกรรมสาธาณะประโยชน์ เป็นต้น