Reporter&Thai Army

กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 โดย ร.อ.สุทธินัย กิจสวน ผู้บังคับกองร้อยทหารราบที่ 1412

เมื่อ 20 เม.ย.62 กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 โดย ร.อ.สุทธินัย กิจสวน ผู้บังคับกองร้อยทหารราบที่ 1412 พร้อมด้วย จัดกำลังพล ร่วมกับ กำนัน ต.โมโกร, ผู้นำหมู่บ้าน บ.แม่กลองคี และ จนท.อบต.โมโกร เข้าตรวจสอบพื้นที่/ซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและให้การช่วยเหลือเบื้องต้นกับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย ทั้งนี้ทาง อบต.โมโกร ได้มอบสังกะสีและวัสดุอุปกรณ์เพื่อทำการซ่อมแซ่มบ้าน ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ในพื้นที่ บ.แม่กลอง ม.3 ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก ซึ่งมีบ้านเรือนเสียหายจำนวน 24 หลังคาเรือน รายละเอียดเพิ่มเติมหน่วยจะรายงานให้ทราบต่อไป ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย