พ.ท.สิทธิชัย ลิ้นจี่ขาว ผช.ผปยส.ป.4 ผู้แทน ป.4 พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมกับข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่จิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”


เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 61 พ.ท.สิทธิชัย ลิ้นจี่ขาว ผช.ผปยส.ป.4 ผู้แทน ป.4 พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมกับข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่จิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาด (Big Cleaning Day) และบำรุงรักษาต้นไม้ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา อ.เมืองพิษณุโลก จว.พ.ล. โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานในพิธี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย