Uncategorized

ร้อยเอ็ด30พ่อฮักแม่ฮักบ้านดอนแคนรับพี่อาสาพัฒนาชุมชนชุมนุมภาษาอังกฤษราชภัฏมหาสารคามสามวันสองคืนสู่ขวัญร่ำลาอาวรณ์

ร้อยเอ็ด30พ่อฮักแม่ฮักบ้านดอนแคนรับพี่อาสาพัฒนาชุมชนชุมนุมภาษาอังกฤษราชภัฏมหาสารคามสามวันสองคืนสู่ขวัญร่ำลาอาวรณ์

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-

เมื่อเช้าวันนี้ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี บ้านดอนแคน ม.16 ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด พระครูวิมลธรรมมานุกิจ เจ้าคณะตำบลเขต2 ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนฯ,นายนภดล พลซื่อ ปลัดอาวุโสอ.จังหาร,รอง.ผอ.สพป.ร้อยเอ็ดเขต1, นายอุทัย น้อมระวี ผอ.โรงเรียนฯเลขานุการกรรมการสถานศึกษาฯ,นายอภินัน ชัยหนิจ นายก.ทต.ดินดำ นำ ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,สมาชิกสภา ทต.ดินดำ, บ้านดอนแคน บ้านดอนหวาย นายอุทัย แน่นอุดร ผญบ.ดอนแคนม.16,นายเวียงชัย เสถียรเขต ผญบ.ดอนแคนม.2,นายไพรินทร์ เวียงอินทร์ ผญบ.ดอนหวายม.1 พร้อมด้วย พ่อฮักแม่ฮัก30คู่ นักเรียนป.1-ป6,ม1-ม3 ครูและชาวบ้าน ให้การต้อนรับ อาจารย์ฉัตรณรงค์ ชัยเดช,อาจารย์เชาว์ประภา จันทุมา และนายสายฟ้า ด้วงชรา

ตัวแทนและคณะนักศึกษาโครงการ รวม 70 คน ที่มาเข้าค่ายโครงการพี่สอนน้อง โครงการย่อยพี่อาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2 ชุมนุมภาษาอังกฤษ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับ บริษัทร้อยเอ็ดพลาซ่า จำกัด เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มพูนประสบการณ์สร้างความรักความสามัคคีของครอบครัวชาวบ้านในชุมชน รวมถึงการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียนแบบเรียนร่วม เข้าค่ายเป็นเวลา 3วัน 2คืน ระหว่างวันที่ 7-8-9 ธ.ค. 2561

กิจกรรมประกอบด้วย, วันแรก(7ธ.ค.2561) การสอนรวมช่วงชั้น ป1-ป3,ป4-ป6,ม1-ม3,ตอนเย็นกิจกรรมพ่อฮักแม่ฮักที่บ้านเรือนและสวดมนต์เย็น,วันที่สอง(8ธ.ค.2561) ทำกิจกรรม,เย็นรวมกลางคืนรอบกองไฟ การแสดงกิจกรรมทุกระดับ,วันที่สาม(9ธ.ค.2561) พิธิปิด,บายศรีสู่ขวัญ พ่อฮักแม่ฮักผูกแขน,มอบของที่ระลึก เดินทางกลับ
ตัวแทนนักศึกษาโครงการ กล่าวว่า.-ที่เลือกโรงเรียนนี้ก็เพราะได้มามอบสิ่งของช่วยยังชีพน้ำท่วม ที่ตำบลดินดำ มาดูแล้วประทับใจ ที่สำคัญเมื่อร่วมโครงการฯพ่อฮักมาฮัก ได้แสดงความรู้สึกอย่างจริงใจ มีความรักผูกพันกันมาก และน้องๆนักเรียนก็ให้ความสนใจอยากเรียนรู้ และเมื่อมาเห็นการแสดงออกวันรอบกองไฟ ยิ่งเห็นความสามารถของน้องๆกันมาก หากได้รับการสนับสนุน ก็จะประสบผลสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนและการประกอบอาชีพที่เหมาะสมเป็นแน่

ทางด้านคณะกรรมการฯ พ่อฮักแม่ฮัก นักเรียน และนักศึกษา ที่เข้าโครงการฯ ต่างมีความผูกพันกันเป็นอย่างยิ่ง หวังว่านักศึกษาคงประสบผลสำเร็จในการเรียน นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ได้แสดงกายกรรมอันเลื่องชื่อให้ได้ชมกันอย่างสนุกสนาน พ่อฮักแม่ฮัก น้องๆนักเรียน ต่างส่ง อาจารย์และนักศึกษาโครงการฯจนขึ้นรถพร้อมของฝาก ก่อนจากลากันในที่สุด.-

—///—แววตา อารีเอื้อ ผช.ผญบ.ดอนแคนม.2-ภาพ
สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/-ข่าว