Uncategorized ข่าว ยโสธร

อำเภอกุดชุม​จัดทอดผ้าป่าปรับปรุงพิพิธภัณฑ์”

“อำเภอกุดชุม​จัดทอดผ้าป่าปรับปรุงพิพิธภัณฑ์”
ที่อาคารพิพิธภัณฑ์อำเภอกุดชุม​ จังหวัดยโสธร9​ ธันวาคม​ 2562​ เวลา​10.00 น.นายจารุวัตร​ ภูแก้ว​ นายอำเภอ​กุดชุม​มอบนายสราวุฒิ​ ทำทอง​ปลัดอำเภอ​หัว​หน้า​ฝ่าย​บริหารงานปกครองอำเภอกุดชุม​ เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี​ เพื่อปรับปรุงพิพิธภัณฑ์อำเภอกุดชุมและศูนย์​ KC Shop OTOP Kutchum วัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของอำเภอกุดชุม​ พร้อมเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าผลิตชุมชน​ สินค้าพื้นเมือง

​ ของฝากจากกุดชุม​การจัดงานครั้งนี้มีนายอำเภอ​กุดชุม​เป็นคณะกรรมการอุปถัมภ์ฝ่ายฆารวาสมีพระครูประโชติวรกิจ​ เจ้า​คณะอำเภอ​กุดชุม​เป็น​ประธาน​กรรมการอุปถัมภ์​ฝ่ายสงฆ์และผู้นำชุมชน​ทุกชุมชนหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน/​องค์กร​ปกครอง​ส่วนท้องถิ่น​และสถานศึกษาทุกแห่งของอำเภอ​กุดชุม​พร้อมประชาชนชาวอำเภอ​กุดชุม​พร้อม​ สส.ธนกร ไชยกุล​ สส.ยโสธร​ เขต3​รวมเป็นเจ้าภาพมีนายธานี​ สีวัง​พัฒนาการอำเภอกุดชุม​เป็น​ฝ่าย​ดำเนินงานได้ยอดเงินทั้งสิ้น​ 170.959.25 บาท​ (ยังไม่เป็นทางการ)​สร้างสามัคคี​ มีน้ำใจ​ ให้ชุมชน​ คนกุดชุม

 

พลากร​ แก้วขวัญข้า​ ผู้สื่อข่าวยโสธร​ ภาพ​/ข่าว​