Uncategorized ข่าว นราธิวาส

ผู้ว่านราธิวาส เผยสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายแล้ว กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลหลังน้ำลด

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ ยะยือริ

ผู้ว่านราธิวาส เผยสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายแล้ว กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลหลังน้ำลด

วันนี้ (9 ธ.ค. 62) นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดนราธิวาสล่าสุดเริ่มคลี่คลาย โดยช่วงที่เกิดอุทกภัยตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ทำให้เกิดน้ำท่วมริมฝั่งแม่น้ำในลุ่มน้ำโก-ลกและลุ่มน้ำบางนราระดับน้ำล้นตลิ่งและที่ลุ่มต่ำแม่น้ำสายบุรี ในขณะนี้ระดับน้ำลดลงเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว ซึ่งระดับลดต่ำกว่าตลิ่งลงมาก ในพื้นที่ลุ่มน้ำบางนราและลุ่มน้ำสายบุรีอยู่ในเกณฑ์ปกติ ส่วนลุ่มน้ำโก-ลกระดับต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 60 – 70 เซนติเมตร ซึ่งอยู่ในสถานะเฝ้าระวัง

ด้านการดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ได้ดูแลอย่างทั่วถึงโดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลในเบื้องต้นช่วง 3-4 วันแรก ในขณะเดียวกันจังหวัดนราธิวาสได้ขอความอนุเคราะห์ไปยังมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย ได้มอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ผู้ประสบภัย จำนวนกว่า 6,000 ชุด ซึ่งได้ดำเนินการมอบให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอต่างๆแล้ว คาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นในวันที่ 11 ธันวาคมนี้ รวมทั้งยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณในการมอบถุงยังชีพพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ จำนวน 2,000 ถุง มอบให้ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอระแงะ อำเภอเมือง ทั้งยังมีถุงยังชีพจาก ปภ. มอบให้ในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงปาดี จำนวน 2,000 เช่นกัน นอกจากนั้นมีของเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส มอบถุงยังชีพให้ประมาณ 700 ถุง และของ ศอ.บต. สนับสนุนถุงยังชีพ จำนวน 500 ถุง อีกด้วย

สำหรับประชาชนในพื้นที่ที่ยังได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยให้แจ้งผ่านนายอำเภอได้ โดยสิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการต่อไปคือการฟื้นฟูหลังน้ำลด ซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มีการประชุมนายอำเภอทุกอำเภอผ่าน Video Conference โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อวางมาตรการที่จะช่วยเหลือประชาชนให้เร็วที่สุด โดยการฟื้นฟูในด้านต่างๆรวมทั้งให้มีการตรวจสอบรายงานความเสียหาย พร้อมทั้งให้ส่วนราชการลงไปพบปะประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย เพื่อสอบถามความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยเน้นย้ำให้ช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน