Reporter&Thai Army Uncategorized

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ณ วัดอู่ตะเภา หมู่ที่ 8 ต.ดงป่าคำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จำนวน 150 คน ทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดพัฒนาปรับภูมิทัศน์ศาสนสถาน วัดอู่ตะเภา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณวัดอู่ตะเภา หมู่ที่ 8 ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

ทำให้วัดอู่ตะเภามีความสะอาดเรียบร้อย และสร้างความรักความสามัคคีให้กับหมู่บ้านและชุมชน