Reporter&Thai Army Uncategorized

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณวัดโพนธาตุ อำเภอฟากท่า

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณวัดโพนธาตุ อำเภอฟากท่า

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.
นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอฟากท่า เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดวัดโพนธาตุ เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จำนวน 200 คน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณวัดโพนธาตุ หมู่ที่ 6 ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์