Uncategorized

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดลำพูนนำจิตอาสาพระราชทาน อำเภอป่าซาง ร่วมกันปลูกต้นไม้และพัฒนาทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสำนักงานเทศบาลตำบลมะกอก และพื้นที่ใกล้เคียงชุมชน หมู่บ้าน เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดลำพูนนำจิตอาสาพระราชทาน อำเภอป่าซาง ร่วมกันปลูกต้นไม้และพัฒนาทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสำนักงานเทศบาลตำบลมะกอก และพื้นที่ใกล้เคียงชุมชน หมู่บ้าน เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายยงยุทธ. สุขศิริ นายอำเภอป่าซาง มอบหมายให้ พันตำรวจเอกจรัส อิ่นคำมา นายกเทศมนตรีตำบลมะกอก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลมะกอก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ตำบลมะกอก ได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน โดยมีรูปแบบกิจกรรมเป็นการปลูกต้นไม้และพัฒนาทำความสะอาด บริเวณรอบสำนักงานเทศบาลตำบลมะกอก และพื้นที่ใกล้เคียง ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยมีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 120 คน โดยได้บูรณาการทุกภาคส่วนในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว