Uncategorized ข่าว เพชรบูรณ์

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน กองพลทหารม้าที่ 1 จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกันพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบกองบัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน กองพลทหารม้าที่ 1 จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกันพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบกองบัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานร่วมกันทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบกองบัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน ที่ค่ายพ่อขุนผาเมือง ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์