Uncategorized

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน (บัตร,หมวก,ผ้าพันคอ) สมาชิกจิตอาสาพระราชทานอำเภอลอง ใหม่

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน (บัตร,หมวก,ผ้าพันคอ) สมาชิกจิตอาสาพระราชทานอำเภอลอง ใหม่

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายจรินทร์ เก่งสงวนสิทธิ์ นายอำเภอลอง/ผอ.ศอ.จอส. พระราชทาน อำเภอลอง เป็นประธานพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน (บัตร,หมวก,ผ้าพันคอ) ให้กับจิตอาสาพระราชทานใหม่ อำเภอลอง จำนวน 377 คน ในการจัดพิธีดังกล่าว ได้มีการแนะนำโครงการจิตอาสาฯ แก่ผู้รับมอบสิ่งของพระราชทาน/และร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณอาคาร หอประชุมเอราวัณ ที่ว่าการอำเภอลอง จังหวัดแพร่