Reporter&Thai Army Uncategorized ข่าวเชียงใหม่

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นกล้าแห่งความดี ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นกล้าแห่งความดี ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดย น.ส.นิติยา พงษ์พานิช นายอำเภอหางดง/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอหางดง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำเหมืองสาธารณะ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านแหวน ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วม จำนวน 350 คน

และ เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ศอ.จอส.เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดถนน,กำจัดวัชพืช,เก็บขยะ โดย นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา นายสมบุญ หิรัณยโชติ ปลัดเทศบาลพร้อมพนักงานเทศบาลและจิตอาสาพระราชทาน ตำบลแม่เหียะ ภาคราชการ เอกชน รวมจำนวน 150 คน พร้อมเครื่องจักรได้ร่วมกันทำกิจกรรมระยะที่ 3 หมู่ที่ 2,4,5 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่