ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น สถานที่ท่องเที่ยว

นายกอบจ.เชียงใหม่ ตรวจความเรียบร้อยสถานที่จัดงานแถลงข่าว CHARMING Chiang Mai Flower Festival

นายกอบจ.เชียงใหม่ ตรวจความเรียบร้อยสถานที่จัดงานแถลงข่าว CHARMING Chiang Mai Flower Festival

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจความเรียบร้อยสถานที่จัดงานแถลงข่าว CHARMING Chiang Mai Flower Festival ในวันที่ 10 ธันวาคม 2566 เวลา 17.30 น. พร้อมทั้งร่วมหารือกับนายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก รองผู้ว่าการ ฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อสำรวจเส้นทางใหม่ในการจัดวิ่งเทรล UTMB WORLD SERIES ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา อบจ.เชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง