ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น

ฉลองตราตั้งเจ้าคณะตำบล รางวัลคุณธรรมอวอร์ค ประเภทคุณธรรมโดดเด่น

ฉลองตราตั้งเจ้าคณะตำบล รางวัลคุณธรรมอวอร์ค ประเภทคุณธรรมโดดเด่น

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2566 พระเทพปริยัติ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 พระเทพมังคลาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 50 ปี 29 พรรษา พระครูปรีชาภิวัฒน์ (ครูบากู้ภัย) ในโอกาสฉลองตราตั้งเจ้าคณะตำบลเวียง-ทุ่งหลวง รับรางวัลคุณธรรมอวอร์ค ประเภทคุณธรรมโดดเด่น ด้านจิตสาธารณะฯ โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พุทธศาสนิกชน ร่วมถวายมุทิตาจิต ณ วัดทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา